VAGcars.dk - Privatlivspolitik

Når du opretter en bruger på VAGcars, giver du nogle personoplysninger, som VAGcars bliver ansvarlig for behandlingen af. Personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f.eks. brugernavn og IP-adresse). Vi videregiver dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehand-lere, i det omfang det er nødvendigt og med lovligt overførselsgrundlag. Vi opbevarer dine personoplys-ninger så længe, som det er lovligt i forhold til samtykkereglerne eller anden lovgivning.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er levering af vores ydelse i form af et online debat-forum, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 1, litra b.

Retsgrundlaget (hjemlen) for behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, som du giver i for-bindelse med oprettelsen af en bruger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

  • Du har ret til indsigt og berigtigelse. Det vil sige, at du når som helst kan se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
  • Du har ret til at anmode om sletning. Det vil sige, at du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere pe-riode. Oplysningerne slettes senest, når du slettes som bruger. Dog vil oplysningerne i de ind-læg, du måtte have skrevet, fortsat være at finde på vores platform og lagret på databasen, medmindre du beder os slette dem.
  • Du har ret til indsigelse. Det vil sige, at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det vil sige, at du til enhver tid kan hen-te eller få tilsendt oplysningerne.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til VAGcars behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte VAGcars Administrator.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi selvfølgelig være glade for at blive underrettet forinden, så vi har mulighed for at gøre dig tilfreds. Men du har altid ret til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på telefon 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk.


Tilbage til loginside